Xornada sobre axudas do Igape e os fondos Next Generation

  • O proxecto Conecta Ourense da CEO ten en marcha 19 tramitacións de axudas para empresas, e asesorou e informou a 142 firmas nos dous meses que leva en marcha
  • Marisol Novoa presentou a sesión, facendo fincapé na necesidade de repartir os fondos equitativamente entre comunidades autónomas e que cheguen a todas as empresas que os precisan
  • O director do Igape, Fernando Guldrís, puxo en valor os programas de apoio do instituto para este ano, centrados na innovación, no emprendemento, no financiamento e na internacionalización
  • Santiago Álvarez, subdirector dos Proxectos Tractores, explicou a composición dos fondos e a situación actual
  • Por último, Eloy Pérez, conselleiro delegado de Unvi, narrou a experiencia desta empresa ourensá na tramitación de axudas para fabricar autobuses eléctricos

Os fondos  Next  Generation foron o eixo principal dunha xornada presencial desenvolta hoxe na  CEO e retransmitida tamén en directo vía internet. Coa colaboración do Igape, a Confederación organizou esta sesión sobre ‘Oportunidades para as empresas nos fondos  Next  Generation’, que contou coa participación na súa apertura da presidenta da  CEO, Marisol Novoa, e as explicacións do director do Igape Fernando  Guldrís e o subdirector de proxectos Tractores do Igape, Santiago Álvarez, ademais da achega da experiencia práctica do conselleiro delegado de  Unvi, Eloy Pérez. No mesmo acto repasouse tamén o mapa de apoios ás empresas da Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Marisol Novoa realizou na súa intervención un breve balance do alcance das oficinas do proxecto Conecta Ourense, xurdidas hai dous meses dun convenio coa Xunta a través da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, precisamente para detectar o potencial innovador das empresas e axudalas na tramitación destas axudas, lembrando que ‘ata a data, e en dous meses desde a posta en marcha deste proxecto os técnicos de Conecta Ourense en Verín, O Barco e Ourense cidade, están a colaborar coa tramitación de 19 solicitudes para pemes; e das actividades desenvolvidas por Conecta Ourense para asesoramento e información beneficiáronse xa 142 empresas’ e  salientou a  necesidade de que lestes fondos  cheguen a todas  as empresas e autónomos, independentemente  do sector e tamaño dous  mesmos.

O director do Igape, Fernando  Guldrís fixo un repaso ao mapa de apoios Igape 2022, entre os que destacou as convocadas para apoiar a transformación dixital, a internacionalización a economía circular, o financiamento das empresas, ou o  emprendemento, entre lestes últimos  destacou ou  apoio  ao  emprendemento en  contornas  rurais e a  nova  liña de  apoio  aos emprendedores  de Galicia Emprende.

“A mellora competitiva do tecido produtivo galego é unha prioridade, máis, se cabe, na situación económica actual, que está dificultando a actividade da práctica totalidade da industria”, salientou Guldrís, quen avogou pola transformación dixital, a investigación, a innovación e a procura de novos mercados como factores fundamentais na mellora competitiva das empresas.

Non apartado de  competitividade,  resaltou a  dixitalización da industria 4.0, os  obradoiros de  dixitalización, e como  novidade os  proxectos para o  desenvolvemento da economía circular.   Repasou  tamén, non  eido  do  financiamento, ou programa Galicia Inviste  ou os préstamos directos  do Igape,  ademais  dunha  nova  liña de préstamos avalados para facilitar liquidez  ás empresas  galegas para  facer fronte  ao continuo encarecemento de  materias primas. E en canto a internacionalización,  lembrou  Guldrís os programas Galicia Exporta Empresas e Galicia Exporta  Dixital. Deste último destacou que na provincia de Ourense este programa permitiu ata agora impulsar 24 plans empresariais de internacionalización dixital por valor de máis de 900.000 euros

Para rematar,  salientou que os fondos  Next  Generation figuran agora non  eixo central da  actividade  do Igape de cara a atracción de  novos  proxectos e captación de fondos, e para  iso está destinada a  unidade de  Proxectos Tractores, para a  xestión  operativa da tramitación administrativa de iniciativas e  proxectos cara a acceder  ao  apoio económico  instrumentado a través dos  Next  Generation.

A continuación, o subdirector  desta  unidade de  Proxectos Tractores, Santiago Álvarez,  centrou a  súa intervención nos fondos  Next  Generation, dos que  explicou  as  súas características, así como os  principais  eixes de actuación que os  rexen: transición  ecolóxica e  dixital,  ademais da cobertura social e territorial e a  igualdade de  xénero, destacando que case ou 40%  destes fondos van estar destinados  á transición  dixital.

Álvarez explicou que os fondos, que se basean en 4 eixos, 10 pancas e 30 compoñentes, e canalízanse a través de instrumentos como os Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica ( PERTES) e outras convocatorias concretas, e detallou quen pode optar a este tipo de convocatorias.

En canto á actuación desde o Estado, fixo alusión aos  PERTE, dos que xa hai 9 aprobados: vehículo eléctrico conectado, renovables e almacenamento, agroalimentario, nova economía da lingua, economía circular, naval, aeroespacial e dixitalización da xestión da auga; mentres que hai tres aínda pendentes de aprobación, os de  semicondutores, economía social e dos coidados e industria  electrointensiva.

O subdirector do Igape explicou a estratexia galega neste eido, comunidade que ten asignados 818 millóns, e aludiu á ‘creación dunha comisión  interdepartamental e o deseño dun polo de transformación, ademais de oficinas técnicas de apoio en determinados  PERTES como o da saúde ou do vehículo eléctrico, en colaboración coas agrupacións industriais e coa finalidade de impulsar proxectos que poidan optar a estas convocatorias’.

En canto ás principais características das convocatorias, as institucións xestoras poden ser tanto do goberno central como das comunidades autónomas ou entidades locais, ou os seus organismos dependentes. A concesión da axuda realízase por concorrencia simple ou concorrencia competitiva. As convocatorias publícanse con pouca antelación e rexistran prazos curtos de solicitude, sobre todo as de concorrencia competitiva, polo que recomendou traballar con anticipación como factor crave para ter éxito na concesión da axuda.

Recomendou tamén Álvarez que as axudas deben provocan un cambio efectivo na empresa, ter carácter  incentivador para efectuar eses cambios, quere dicir isto que a actividade do proxecto non se iniciou antes de presentar a solicitude da axuda pois precisamente o que estes fondos perseguen é cambiar modelos de xestión ou de produción para transformar as empresas, non recibir axudas para repetir o que xa se facía. Finalmente, destacou que a porcentaxe media da axuda é dun 30 ou 35%, aínda que para as axudas de innovación está destinado unha porcentaxe maior de achega.

A xornada foi rematada coa narración de Eloy Pérez, conselleiro delegado de Unvi, empresa de fabricación de autobuses emprazada no Polígono Industrial de San Cibrao. Explicou Eloy Pérez que entraron no vehículo eléctrico a raíz dun cliente que xa tiñan en París e lles demandou o produto.  Agora levan 5 meses nun proxecto a 3 anos vista, en colaboración con 5 empresas máis, para un produto novidoso de autobús eléctrico que encaixa no programa de Automoción Sostible convocado polo Goberno. Tanto Eloy Pérez como o director do Igape destacaron a necesidade de formar alianzas e consorcios empresariais con firmas de polo menos dúas comunidades autónomas para solicitar e levar a cabo proxectos destinados a axudas dos fondos Next Generation.