Próxima convocatoria dos programas Innovapeme e Deseñapeme dotados con 4,5 millóns de euros

A Axencia Galega de Innovación convocará proximamente as axudas dos programas InnovaPeme e DeseñaPeme dirixidos a impulsar a innovación e o deseño nas pequenas e medianas empresas galegas. Estes dous programas aspiran a financiar 60 plans de deseño e innovación e o deseño nas pemes, cunha mobilización de 9M€.

Obxecto

Dar resposta ás necesidades das pemes, en especial as menos innovadoras de sectores tradicionais, paliando a súa falla de recursos e coñecemento en materia de innovación. Así, a través de DeseñaPeme apóiase a innovación en produto, servizo e experiencias, ademais de marca e identidade; mentres que InnovaPeme céntrase na innovación en procesos e organización.

 

Beneficiarios

Microempresas, pequenas e medianas empresas e entidades do terceiro sector.

 

Características dos plans

Os solicitantes poderán solicitar aopoio a través dunha ou ambas liñas, que financian dous tipos de plans:

  • Liña 1: Plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade
  • Liña 2: Plans de innovación en procesos e organización

– Os plans deben consistir nun conxunto completo e coherente de actividades.
– Orzamento subvencionable: 50.000-150.000€/plan.
Duración máxima para o desenvolvemento dos plans: Ata 30 de setembro de 2024. Na liña 2, os plans deben ter unha duración mínima de 12 meses.

 

Intensidade da axuda

50% (25.000-75.000€/plan) ata un máximo de 150.000€ por beneficiario

 

Actividades incluídas

Liña 1: Plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade

  • Deseño de produto
  • Deseño de servizos e experiencias
  • Deseño de marca e identidade corporativa

Liña 2: Plans de innovación en procesos e organización

  • Actividades de innovación
  • Innovación en procesos
  • Innovación en organización