Presentación da plataforma INNOVAREDE. Rede do Ecosistema Galego de Innovación

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) celebra o próximo 14 de decembro unha xornada para presentar InnovaRede, unha nova plataforma que será o punto de encontro e interacción virtual do ecosistema galego de innovación.

A finalidade de Innovarede é impulsar a colaboración entre os distintos axentes de demanda e oferta tecnolóxica dunha forma áxil, directa e aberta, a través da conexión das capacidades dos centros tecnolóxicos, centros de investigación ou innovación, universidades e outros axentes de coñecemento, coas necesidades das empresas. Mediante esta conexión buscamos acelerar o proceso de desenvolvemento tecnolóxico e reducir así a brecha existente entre a I+D e o mercado, especialmente nas pemes.

Conversaremos con empresas sobre as vantaxes da súa innovación conxunta cos axentes de coñecemento de Galicia e, presentaremos o mapa de apoios á I+D+i de 2024 con especial fincapé nas convocatorias que abrirán a comezo do ano, como Bonos de Innovación, DeseñaPeme e InnovaPeme, e aquelas que promoven a cooperación, como Misións ou ConectaPeme.

Animámosvos a participar nesta xornada, e atopar aos vosos futuros colaboradores, así como coñecer os instrumentos de apoio da Xunta de Galicia á colaboración.

 

Programa (pdf)

Para asistir á xornada presencial é preciso cubrir este formulario de inscrición