IG408 – PROGRAMA GALICIA INVISTE 2023

 • Convoca: Instituto Galelo de Promoción Económica
 • Beneficiarios: Autónomo e pemes, que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo en Galicia
 • Prazos aberto ata o 31  de outubro do 2023 ás 14:00 horas
 • Obxecto: 
  • I.1. Proxectos de investimento empresarial xerais.
  • I.2. Proxectos de investimento en equipamento produtivo.
 • Resumo:
  • I.1. Proxectos de investimento empresarial xerais
  • I.2. Proxectos de investimento en equipamento produtivo
 • Documentos de interese:

 

SEGMENTO IV KIT DIXITAL (comunidade de bens, sociedades civís ou explotacións agrarias de titularidade compartida)

 

SEGMENTO III KIT DIXITAL (pemes de 0 ata 2 empregados)

 

SEGMENTO II  KIT DIXITAL (pemes de 3 ata 9 empregados)

 

SEGMENTO I KIT DIXITAL (pemes de 10 ata 49 empregados)

 

Para más información puedes contactar con el Departamento de Promoción Exterior y Relaciones Internacionales en el email europeos@ceo.es o en el teléfono 988 391 110.