Programa ECICII Plus. Taller de búsqueda de información para a internacionalización.

04/12/2018
Edificio IGAPE - Complexo Advo. San Lázaro, s/n. - Santiago de Compostela

A Xunta de Galicia, a través do IGAPE e dentro do programa interreg España-Portugal, ECICII Pus 1E, convoca este taller dirixido ás empresas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

Ao remate do taller, os técnicos das empresas asistentes disporán dunha metodoloxía de búsqueda de información e dunha ferramenta práctica en formato dixital para a selección de mercados exteriores, realización de estudios, localización de clientes internacionais, a internacionalización por vías complementarias on line market places, licitacións internacionais, …

Horario: de 9:00 h a 13:00 h.

Inscripción.